THCS Tăng Tiến
Địa chỉ
xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Phone
02406503114
Fax
Nhân sự
Giới thiệu chung
Hiệu trưởng
Thân Thế Hải
Chuyên môn
Đại học sư phạm Sinh
Phụ trách
Phụ trách chung
Điện thoại
0975009409
Hiệu trưởng : Thân Thế Hải