Lãnh đạo
Địa chỉ
Đường Thân Nhân Trung, Khu II Thị trấn Bích Động, Việt Yên
Phone
0240 3 874 217
Fax
Nhân sự
Giới thiệu chung
Trưởng phòng
Đỗ Thị Hương
Chuyên môn
Thạc sỹ QLGD
Phụ trách
Phụ trách chung
Điện thoại
0902282687
Trưởng phòng : Đỗ Thị Hương
Phó trưởng phòng
Nguyễn Thái Dũng
Chuyên môn
Thạc sỹ QLGD
Phụ trách
Bậc THCS
Điện thoại
0912697190
Phó trưởng phòng : Nguyễn Thái Dũng
Phó trưởng phòng
Trần Văn Huân
Chuyên môn
Đại học Toán - Tin
Phụ trách
Bậc Tiểu học
Điện thoại
0949213700
Phó trưởng phòng : Trần Văn Huân
Phó phòng
Nguyễn Thị Hằng
Chuyên môn
Quản lý giáo dục
Phụ trách
Bậc Mầm non
Điện thoại
0914788733
Phó phòng : Nguyễn Thị Hằng