Tên tài nguyênNgày đăngTải về
(THGVTrH-03) Tổng hợp KQ GV THCS chung01/05/2016Mau-THGVTrH-03-(Tong-hop-KQ-03-buoc-cua-Don-vi).doc   Mau-THGVTrH-03-(Tong-hop-KQ-03-buoc-cua-Don-vi).doc (58 KB)
(THGVTrH-02) Tổng hợp KQ GVTHCS ở bước 301/05/2016Mau-THGVTrH-02-(Tong-hop-KQ--03-buoc-cua-To-CM-va-HT)-(1).doc   Mau-THGVTrH-02-(Tong-hop-KQ--03-buoc-cua-To-CM-va-HT)-(1).doc (50,5 KB)
(THGVTrH-01) Tổng hợp KQ GVTHCS bước 1,201/05/2016Mau-THGVTrH-01-(Tong-hop-danh-gia-Buoc-1,-Buoc-2-cua-To-CM).doc   Mau-THGVTrH-01-(Tong-hop-danh-gia-Buoc-1,-Buoc-2-cua-To-CM).doc (51,5 KB)
(GVTrH-02) Tổ CM, HT đánh giá GVTHCS bước 2,301/05/2016Mau-GVTrH-02-(To-CM-danh-gia-Buoc-2,-HT-danh-gia-Buoc-3).doc   Mau-GVTrH-02-(To-CM-danh-gia-Buoc-2,-HT-danh-gia-Buoc-3).doc (88 KB)
(GVTrH-01) GVTHCS tự đánh giá bước 101/05/2016Mau-GVTrH-01-(GV-tu-danh-gia-Buoc-1).doc   Mau-GVTrH-01-(GV-tu-danh-gia-Buoc-1).doc (86 KB)
(QLTrH-04) Phòng GD đánh giá CBQL THCS bước 301/05/2016Mau-QLTrH-04-(Phong-GD-DT-danh-gia-Buoc-3).doc   Mau-QLTrH-04-(Phong-GD-DT-danh-gia-Buoc-3).doc (43 KB)
(QLTrH-03) Tổng hợp KQ CBQL THCS ở bước 201/05/2016Mau-QLTrH-03-(Tong-hop-ket-qua-o-Buoc-2).doc   Mau-QLTrH-03-(Tong-hop-ket-qua-o-Buoc-2).doc (61 KB)
(QLTrH-02) CB, GV, NV đánh giá CBQL THCS bước 201/05/2016Mau-QLTrH-02-(CB,-GV,-NV-danh-gia-CBQL-Buoc-2).doc   Mau-QLTrH-02-(CB,-GV,-NV-danh-gia-CBQL-Buoc-2).doc (58,5 KB)
(QLTrH-01) CBQL THCS tự đánh giá bước 101/05/2016Mau-QLTrH-01-(CBQL-tu-danh-gia-Buoc-1).doc   Mau-QLTrH-01-(CBQL-tu-danh-gia-Buoc-1).doc (58,5 KB)
(THGVTH-03) Tổng hợp KQ đánh giá GVTH01/05/2016Mau-THGVTH-03-(Tong-hop-ket-qua-danh-gia-chuan-nghe-nghiep).doc   Mau-THGVTH-03-(Tong-hop-ket-qua-danh-gia-chuan-nghe-nghiep).doc (54,5 KB)
(THGVTH-02) Tổng hơp KQ đánh giá GVTH ở bước 301/05/2016Mau-THGVTH-02-(Tong-hop-danh-gia-giao-vien-Buoc-3-cua-HT.doc   Mau-THGVTH-02-(Tong-hop-danh-gia-giao-vien-Buoc-3-cua-HT.doc (45,5 KB)
(THGVTH-01) Tổng hợp KQ GVTH bước 1, 201/05/2016Mau-THGVTH-01-(Tong-hop-giao-vien-tu-danh-gia-Buoc1,-Buoc-2).doc   Mau-THGVTH-01-(Tong-hop-giao-vien-tu-danh-gia-Buoc1,-Buoc-2).doc (48 KB)
(GVTH-02) Tổ CM, HT đánh giá GVTH bước 2, 301/05/2016Mau-GVTH-02-(To-CM-danh-gia-Buoc-2,-HT-danh-gia-Buoc-3).doc   Mau-GVTH-02-(To-CM-danh-gia-Buoc-2,-HT-danh-gia-Buoc-3).doc (66 KB)
(GVTH-01) GVTH tự đánh giá bước 101/05/2016Mau-GVTH-01-(Giao-vien-tu-danh-gia-Buoc-1).doc   Mau-GVTH-01-(Giao-vien-tu-danh-gia-Buoc-1).doc (63 KB)
(QLTH-04) Phòng GD&ĐT đánh giá CBQLTH bước 301/05/2016Mau-QLTH-04-(Phong-GD-DT-danh-gia-CBQL-Buoc-3).doc   Mau-QLTH-04-(Phong-GD-DT-danh-gia-CBQL-Buoc-3).doc (39 KB)
(QLTH-03) Tổng hợp KQ đánh giá CBQLTH ở bước 201/05/2016Mau-QLTH-03-(Tong-hop-ket-qua-o-Buoc-2).doc   Mau-QLTH-03-(Tong-hop-ket-qua-o-Buoc-2).doc (56,5 KB)
(QLTH-02) CB, GV, NV đánh giá CBQL TH bước 201/05/2016Mau-QLTH-02-(CB,-GV,-NV-danh-gia-CBQL-Buoc-2.doc   Mau-QLTH-02-(CB,-GV,-NV-danh-gia-CBQL-Buoc-2.doc (53 KB)
(QLTH-01) CBQL TH tự đánh giá bước 101/05/2016Mau-QLTH-01-(CBQL-tu-danh-gia-Buoc-1).doc   Mau-QLTH-01-(CBQL-tu-danh-gia-Buoc-1).doc (54,5 KB)
(THGVMN-03) Tổng hợp KQ GVMN01/05/2016Mau-THGVMN-03-(Tong-hop-GV-danh-gia-du-03-buoc).doc   Mau-THGVMN-03-(Tong-hop-GV-danh-gia-du-03-buoc).doc (62,5 KB)
(THGVMN-02) Tổng hợp KQ GVMN ở bước 301/05/2016Mau-THGVMN-02-(HT-Tong-hop-xep-loai-GV-o-buoc-3).doc   Mau-THGVMN-02-(HT-Tong-hop-xep-loai-GV-o-buoc-3).doc (51,5 KB)
(THGVMN-01) Tổ CM tổng hợp KQ GVMN bước 1, 201/05/2016Mau-THGVMN-01-(To-CM-tong-hop-ket-qua-Buoc-1,-2.doc   Mau-THGVMN-01-(To-CM-tong-hop-ket-qua-Buoc-1,-2.doc (41,5 KB)
(GVMN-02) Tổ CM và HT đánh giá GVMN Bước 2, 301/05/2016Mau-GVMN-02-(To-CM-danh-gia-Buoc-2,-HT-danh-gia-buoc-3).doc   Mau-GVMN-02-(To-CM-danh-gia-Buoc-2,-HT-danh-gia-buoc-3).doc (64,5 KB)
(GVMN-01) GVMN tự đánh giá bước 101/05/2016Mau-GVMN-01-(GVMN-tu-danh-gia-buoc-1).doc   Mau-GVMN-01-(GVMN-tu-danh-gia-buoc-1).doc (62 KB)
(QLMN-04) Phòng GD&ĐT đánh giá CBQL bước 301/05/2016Mau-QLMN-04-(Dung-de-PGD-danh-gia-CBQL).doc   Mau-QLMN-04-(Dung-de-PGD-danh-gia-CBQL).doc (39 KB)
(QLMN-03) Tổng hợp KQ đánh giá CBQL ở bước 201/05/2016Mau-QLMN-03-(Tong-hop-KQ-GV-danh-gia-CBQL-o-buoc-2).doc   Mau-QLMN-03-(Tong-hop-KQ-GV-danh-gia-CBQL-o-buoc-2).doc (55 KB)
(QLMN-02) Đánh giá CBQL MN ở bước 201/05/2016Mau-QLMN-02-(CB,-GV,-NV-danh-gia-CBQL-o-buoc-2).doc   Mau-QLMN-02-(CB,-GV,-NV-danh-gia-CBQL-o-buoc-2).doc (51 KB)
(QLMN-01) Đánh giá CBQL MN ở Bước 101/05/2016Mau-QLMN-01-(CBQL-tu-danh-gia-buoc-1).doc   Mau-QLMN-01-(CBQL-tu-danh-gia-buoc-1).doc (53,5 KB)
Thông báo
Website thành viên
Thống kê truy cập
Đang online:
546
Lượt truy cập:
Hôm nay:
94
Trong tháng:
30569
Trong năm:
140488
Tất cả:
2061701
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Bộ Nội vụ
Quản lý văn bản