Tên tài nguyênNgày đăngTải về
Hướng dẫn chấm điểm nhân viên04/05/2016Phuluc3-HD-cham-diem-NV,-TT,-TP-Van-phong.doc   Phuluc3-HD-cham-diem-NV,-TT,-TP-Van-phong.doc (68,5 KB)
Hướng dẫn chấm điểm Phó.HT, giáo viên04/05/2016Phuluc2-HD-cham-diem-PHT,-TTCM,-TPCM,-BT,-TPT,-GV.doc   Phuluc2-HD-cham-diem-PHT,-TTCM,-TPCM,-BT,-TPT,-GV.doc (68 KB)
Hướng dẫn chấm điểm Hiệu trưởng04/05/2016Phuluc1-HD-cham-diem-HT.doc   Phuluc1-HD-cham-diem-HT.doc (57 KB)
Phiếu đánh giá nhân viên (MN, TH, THCS)04/05/2016Mau-1c--Phieu-DGXP-Nhan-vien.doc   Mau-1c--Phieu-DGXP-Nhan-vien.doc (77,5 KB)
Phiếu đánh giá Phó HT, giáo viên (MN, TH, THCS)04/05/2016Mau-1b--Phieu-DGXL-PHT,-GV.doc   Mau-1b--Phieu-DGXL-PHT,-GV.doc (83 KB)
Phiếu đánh giá Hiệu trưởng (MN, TH, THCS)04/05/2016Mau-1a--Phieu-DGXL-Hieu-truong.doc   Mau-1a--Phieu-DGXL-Hieu-truong.doc (71 KB)
Thông báo
Website thành viên
Thống kê truy cập
Đang online:
489
Lượt truy cập:
Hôm nay:
37
Trong tháng:
30512
Trong năm:
140431
Tất cả:
2061644
Trang liên kết
Công đoàn cơ sở
Bộ Nội vụ
Quản lý văn bản