Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 tại trọng điểm chất lượng cao THCS Thân Nhân Trung năm học 2017-2018